фотография на Свето Кръщение

Фотограф на кръщенка
Фотография на Свето кръщение

Светото кръщение е едно е седемте тайнства в православната църква. Традиция е да се кръщават деца, а техните кръстници и родители поемат грижата да ги напътстват в живота им като християни.

Заснемането на кръщение включва репортажно фотографско заснемане със светлосилен твърд обектив в църквата. За по-добро усещане на атмосферата не използвам постоянно или импулсно осветление в храма, като се старая да заснема всичко с наличното осветление. Фотосесия с детето, родители и гости в района на храма.

„Всеки един от вас трябва да се кръсти в името на Исус Христос, за да му се простят греховете, и ще получите дара на Святия Дух. Защото обещанието е за вас, за децата ви и за всички, които са далеч – всички, които Господ, нашият Бог, призове при себе си.“

Светото кръщение на Иванела, Църква св.Никола

Третата манастирска черква посветена на Мирликийския чудотворец св.Никола е построена в 1936г. в Южния манастирски двор. Църквата е еднокорабна, кръстокуполна от типа стегнат кръст с размери: 17х7,5м. Архитектурното и чисто строително решение наподобява съборната манастирска черква „Св.Богородица” и е определено архаизирано, не носи чертите на съвременната й българската възрожденска архитектура. Дори куполният барабан възпроизвежда същите като на главната църква декоративни решения. Целият храм е изписан от бележития ни възрожденски художник Захари Зограф.


Светото кръщение на Йосиф  „Св. София - Премъдрост Божия“

Църквата днес няма камбанария. Камбаната ѝ продължава да е окачена на високо вековно дърво в градината пред входа.
Това е най-древната светиня на града, построена в най-високата му по онова време част и прочула го надалеч из Римската империя.